Bestaande aanbieder

Was u al aanbieder in het vrijwillige register (Registerleraar.nl) dan kunt u zich aanmelden als aanbieder in het Lerarenregister. Het proces verloopt in vier stappen.

Aanmelden

Stap 1 Inloggen met eHerkenning

Inloggen doet u op https://aanbieders.lerarenregister.nl/. U logt in met eHerkenning.

Heeft u nog geen eHerkenning, dan kunt u deze aanvragen bij één van de leveranciers op de website van eHerkenning. Hier vindt u een stappenplan dat u door de belangrijkste aspecten van het aanvraagproces leidt. Hier onder staan de directe links naar de pagina’s van de aanbieders:

Om toegang te krijgen heeft u minimaal veiligheidsniveau EH2+ nodig. Het Lerarenregister is tijdens de aanvraag te vinden onder “CIBG voor Lerarenregister”. 

Stap 2 Kwaliteitseisen

Na het inloggen wordt u gevraagd of u als aanbieder voldoet aan een viertal kwaliteitseisen. Aan welke eisen u als aanbieder moet voldoen vindt u op onze website ‘Kwaliteitseisen Lerarenregister voor aanbieders’.

Stap 3 Bedrijfsgegevens controleren en aanvullen

Nadat u verklaard te voldoen aan de kwaliteitseisen, wordt u gevraagd uw bedrijfsgegevens te controleren en aan te vullen met een algemeen contactpersoon. Daarna bevestigt u de aanmelding. U ontvangt op het e-mailadres van de contactpersoon een bevestiging van uw aanmelding.

Om als aanbieder toegang te krijgen moet u inloggen met eHerkenning. eHerkenning werkt als een soort DigiD voor bedrijven. eHerkenning zorgt ervoor dat u als bedrijf veilig kunt inloggen bij (overheids)organisaties. Wanneer u bent ingelogd met eHerkenning kunt u uw aanbod uit registerleraar.nl overzetten naar de catalogus.

Stap 4 Aanbod controleren en publiceren

Na het aanmelden komt u op de overzichtspagina met uw aanbod. Dit aanbod is gemigreerd vanuit registerleraar.nl. Als u de eerste keer op de overzichtspagina komt is al uw aanbod met de status ‘concept’ opgeslagen. Hierdoor is het aanbod nog niet zichtbaar in de catalogus. Dit geeft u als aanbieder de ruimte om het gemigreerde aanbod te controleren en waar nodig aan te passen. We willen u als vragen om al het aanbod te controleren en na goedkeuring te publiceren. Pas dan verschijnt het aanbod in de catalogus.

Kiest u er voor om een activiteit echter niet te publiceren omdat het bijvoorbeeld niet langer geldig is, dan raden wij aan om gebruik te maken van de einddatum om aanbod te verbergen in de catalogus. Zodra u een einddatum instelt die in het verleden ligt, dan wordt de activiteit niet zichtbaar voor leraren. Gebruikt u de ‘verwijderen’-knop, dan is de activiteit onherroepelijk verdwenen. Gebruik deze knop alleen als u er zeker van bent dat de activiteit niet langer door leraren aan het portfolio hoeft worden toegevoegd. Bij een verwijderde activiteit is dat namelijk niet langer mogelijk.