Sinds 1 augustus 2017 is het beroep van leraar wettelijk beschermd door de Wet beroep leraar en lerarenregister. Met deze wet worden de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening door de leraar gewaarborgd.

De wet is van toepassing op het basisonderwijs, voorgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Meer informatie over de Wet beroep leraar en lerarenregister vindt u op Rijksoverheid.nl.