Leraren laten elkaar en de samenleving zien dat zij hun bekwaamheid én kwaliteit op peil houden. Dit doen zij via het Lerarenregister. Leraren gaan zelf over de inhoud van het Lerarenregister. De beroepsgroep bepaalt aan welke eisen het bekwaamheidsonderhoud van leraren moet voldoen. En de beroepsgroep bepaalt hoe een leraar straks in het register kan laten zien dat hij aan die eisen voldoet.